Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Jako Marta Woźny – Tomczak, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą  Marta Woźny – Tomczak PERSONIA z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81 – 572) przy ul. Lipowej nr 16B/6, NIP 5862155105, REGON 220686843 jestem administratorem danych osobowych Państwa, jako Klientów i interesantów mojego przedsiębiorstwa.

 

Spełniając obowiązek nałożony treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanego w skrócie RODO, przedstawiamy poniżej informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda (art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), spoczywający na nas obowiązek prawny (art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub nasz prawnie uzasadniony interes (art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Podanie Państwa danych osobowych w każdym przypadku jest dobrowolne. Państwa zgoda jest jednak konieczna abyśmy mogli dane przetwarzać i gromadzić. Brak wyrażenia zgody skutkuje więc niemożnością podjęcia przez nas działań, np. zapisania Państwa na szkolenie, użycia przesłanego przez Państwa CV, czy udzielenia odpowiedzi przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Administratorem danych osobowych jest Marta Woźny – Tomczak, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą  Marta Woźny – Tomczak PERSONIA z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81 – 572) przy ul. Lipowej nr 16B/6, NIP 5862155105, REGON 220686843. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z administratorem kontaktować się można za pośrednictwem poczty e-mail na adres: marta.wozny@personia.pl.
 4. Dane osobowe wykorzystywane będą przez nas w następujących celach:
  1. w przypadku pozyskania Państwa danych z przesłanych do nas aplikacji rekrutacyjnych i życiorysów (CV) oraz zebranych w toku rozmów kwalifikacyjnych oraz testów i badań prowadzonych w ich ramach – w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji, w celu przedstawienia Państwa ofert potencjalnym pracodawcom i w celu przedstawienia Państwu ofert zatrudnienia, a także w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą przetwarzania dany jest w tym wypadku Państwa zgoda oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO);
  2. w przypadku pozyskania Państwa danych z formularza rejestracji na wydarzenie, danych wprowadzonych w celu dokonania zakupu biletu na wydarzenie, a także z list obecności wypełnianych podczas wydarzeń, szkoleń i konferencji oraz wypełnienia formularzy zapisu na spotkanie lub wizytę – w celu obsługi spotkań, wizyt, wydarzeń, szkoleń, coachingów, konferencji, badań talentów prowadzonych przez administratora i potwierdzania Państwa obecności na nich oraz przypomnienia o zbliżającym się terminie spotkania lub wydarzenia oraz przesyłania materiałów informacyjnych i szkoleniowych, a także w celu wypełnienia spoczywających na nas obowiązków podatkowych i księgowych, a także w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą przetwarzania dany jest w tym wypadku Państwa zgoda, spoczywający na nas obowiązek prawny oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz f RODO);
  3. w przypadku pozyskania Państwa danych na skutek subskrypcji newslettera – w celu realizacji naszego własnego marketingu bezpośredniego i kierowania do Państwa informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Państwa adres e-mail – podstawą przetwarzania dany jest w tym wypadku Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), których działalność jest niezbędna do prawidłowego świadczenia przez nas usług np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy płatności elektronicznej, firmy zajmujące się marketingiem naszych usług i wysyłką newslettera; podmioty te są zobowiązane do stosowania takich samych, jak nasze, zasad zabezpieczenia i ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane mogą być także przekazywane naszym klientom, zlecającym nam procesy rekrutacyjne – w takim wypadku dane przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.
 6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnia roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez administratora danych osobowych, a także przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków podatkowych i przez okres przedawnienia obowiązku podatkowego.
 8. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Regulamin zakupów – informacje ogólne

1. Właścicielem marki Dobre Masaże działającej pod adresem internetowym:
www.dobremasaze.pl jest firma Personia Marta Woźny-Tomczak, zwana dalej Sprzedającym z siedzibą w Gdyni 81-572, przy ul. Lipowa 16B/6, NIP 586-215-51-05, REGON 220686843, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Miejscem wykonywania masaży i obsługi klienta jest Salon przy ul. Źródło Marii 19L, 81-753 Gdynia.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki składania zamówień i dokonywania zakupów masaży poprzez www.dobremasaze.pl.

3. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę (zwaną dalej Kupującym), która dokona zakupu poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem sieci Internet w w/w sklepie.

4. Sprzedający dokonuje sprzedaży osobom fizycznym i firmom (zwanym dalej Kupującymi).

5. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja zamówień jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

7. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu.
Zamówienia

8. Sprzedający prowadzi sprzedaż masaży i innych usług (zamówienia) za pośrednictwem Internetu.

9. Zamówienia są przyjmowane drogą internetową przez stronę www.dobremasaze.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

10. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.

11. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Formy płatności

 

 

1. W ramach sklepu internetowego www.dobremasaze.pl Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

a) płatności elektroniczne;

Płatności elektroniczne są realizowane w serwisie Przelewy24, który jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

b) przelew tradycyjny na konto Sprzedającego: 70 1020 5558 0000 8102 3093 3591, PERSONIA MARTA WOŹNY TOMCZAK, 81-572 GDYNIA, UL. LIPOWA 16b/16;

Korzystając z formy przelewu tradycyjnego, w tytule przelewu należy wskazać KONIECZNIE rodzaj masażu, datę, imię i nazwisko osoby masowanej.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z klientem.

 

Rezerwacja usługi i rezygnacja z usługi:

Rezygnacja z wizyty odbywa się w formie pisemnej (e-mail, sms). Termin złożenia rezygnacji określa data wpływu powiadomienia do DM Dobre Masaże.

a) W przypadku rezygnacji z wizyty, w terminie dłuższym niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem masażu, organizator przełoży masaż na inny, wolny termin.
b) W przypadku rezygnacji z wizyty, w terminie krótszym niż 24 godziny, kupujący jest zobowiązany zapłacić za zarezerwowaną usługę, a wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
c) W przypadku odwołania wizyty z przyczyn leżących po stronie masażysty, zwróci on pełną wpłaconą przez kupującego wartość masażu lub przełoży wizytę na pierwszy wolny termin.

 

 

Przebieg usługi:

 1. Wykupienie masażu jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oświadczenia, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferowanych usług oraz z deklaracją zapoznania się i akceptacji warunków niniejszego regulaminu. Dodatkowo Klient jest zobowiązany podczas pierwszej wizyty do wypełnienia Karty Informacyjnej poprzez udzielenie prawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia, istniejących przeciwwskazaniach do zabiegu oraz do każdorazowej aktualizacji tych danych w przypadku kolejnych wizyt.
 2. Personel zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania masażu, jeśli spotka się z nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje, zachowaniem klienta (np. agresja, zachowania seksualne). Wówczas opłata wniesiona przez klienta nie zostanie zwrócona.
 3. W gabinecie należy dostosować się do poleceń obsługi.
 4. Wszelkie sytuacje mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia należy natychmiast zgłaszać pracownikowi obsługi.
 5. Klienci Gabinetu proszeni są o wyłączenie/wyciszenie telefonów komórkowych.
 6. Gabinet Masażu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty pozostawione w poczekalni / na recepcji / w gabinecie.
 7. Zabiegi masażu dostępne jest dla każdego, z wyjątkiem osób:

– znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków,

-z chorobami zakaźnymi,

-ranami otwartymi, ze zmianami skórnymi (rozsianymi i ropnymi),

-z wysoką temperaturą ciała.

Kobiety w ciąży zobowiązane są do przyniesienia na masaż zaświadczenia od lekarza, wyrażającego zgodę na taką usługę.

 

Spóźnienia:

 1. W trosce o wysoką jakość usług, klient jest zobowiązany przyjść 5-7 minut przed wyznaczoną godziną, w celu przygotowania się do masażu. Umówiona godzina masażu jest godziną rozpoczęcia zabiegu.
 2. W przypadku braku informacji dla personelu gabinetu i spóźnienia się Klienta powyżej 15 minut gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji. W tym wypadku poniesione uprzednio koszty przez klienta nie zostaną zwrócone. W przypadku spóźnienia do 15 minut, masaż zostanie odpowiednio skrócony.

 

Reklamacje:

1.Wszystkie reklamacje wymagają formy pisemnej – mogą być złożone na adres email: kontakt@dobremsaze.pl lub pocztą na adres DM Dobre Masaże, ul. Źródło Marii19L; 81-573 Gdynia.

2. Sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

3. Pozytywnie rozpatrzona reklamacja oznacza zaproponowanie Kupującemu zwrotu pieniędzy za usługę lub też zaproponowanie mu innego, dogodnego terminu na ponowne przeprowadzenie usługi.

 

 

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.

Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 

 

Regulamin korzystania z Bonów Upominkowych i Pakietów:

 • Posiadacz zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty.
 • Bony i pakiety nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 • Nie ma możliwości zwrotu gotówki z Bonów i Pakietów, które są na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
 • Zmiany terminu można dokonać wyłącznie na 24h przed datą zarezerwowanej wizyty, w przeciwnym wypadku zarezerwowany termin uważa się za wykorzystany.

 

Pozostałe informacje:I. Informacje ogólne.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)
2. Właścicielem i administratorem danych osobowych jest Marta Woźny-Tomczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Personia www.personia.pl, z siedzibą w Gdyni, 81-572, przy ul. Lipowej 16B/6, , NIP: 586-215-51-05, REGON: 220686843, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Dane osobowe

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Dane osobowe są pozyskiwane podczas zakupu bez zakładania konta, podczas zakładania konta, zapisywania się do newslettera oraz kontaktu Kupujących i Odwiedzających sklep drogą mailową lub poprzez wypełnienie formularzy dostępnych na stronie sklepu.
3. Dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji złożonych zamówień, wysyłania newslettera oraz kontaktu z Kupującym/Odwiedzającym.
4. Zawartość sklepu można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych o charakterze osobistym.
5. Dane osobowe podane przez Kupującego podczas dokonywania płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 są pozyskiwane, zabezpieczane i przetwarzane przez serwis Przelewy24. Sprzedający nie ma dostępu do tych danych.
6. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania oraz uzupełniania.

 1. Każda osoba, która udostępniłam swoje dane osobowe ma prawo do zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W tym celu należy wysłać stosowne oświadczenie na adres email: kontakt@dobremasaze.pl .
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Kupującego, jeżeli będzie to konieczne w celu realizacji roszczeń lub wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
  9. Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  10. Pozyskiwane dane w żaden sposób nie są udostępniane osobom trzecim.
  11. Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:
  a) szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy
  b) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem
  – dostęp do konta jedynie po podaniu loginu i hasła utworzonego przez użytkownika (właściciela konta)

III. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
12. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.